פרסומים מקצועיים
 
הטיות ידע ותהליכי למידה במערכת החינוך
מאמר העוסק בהטיות ידע במערכת החינוך. המאמר נכתב בשיתוף ד"ר יואב גל. המאמר פורסם בעיתון החינוך וסביבו
פרטים נוספים >>
 
גנטיקה של בזים אדומים
Population fragmentation leads to isolation by
distance but not genetic impoverishment in the
philopatric Lesser Kestrel: a comparison with
the widespread and sympatric Eurasian Kestrel
M Alcaide, D Serrano, JJ Negro, JL Tella, T Laaksonen, C Mu¨ ller, A Gal and E Korpima¨ki
פרטים נוספים >>
 
מאמר על הקשר בין משוב לציונים
Journal of the Knowledge Economy
KNOWLEDGE BIAS: IS THERE A LINK BETWEEN STUDENTS' FEEDBACK AND
THE GRADES THEY EXPECT TO GET FROM THE LECTURERS THEY HAVE
EVALUATED? A CASE STUDY OF ISRAELI COLLEGES
המאמר פורסם בשיתוף ד"ר יואב גל
פרטים נוספים >>
 
סקר יער אילנות
הערכה אקולוגית לתוכנית בית נעם
פרטים נוספים >>
 
הערכה אקולוגית להרחבת קיבוץ גלעד
חוות דעת אקולוגית
חלופות לפיתוח קיבוץ גלעד במסגרת המרחב הביוספרי
רמות מנשה
פרטים נוספים >>
 
סקירה אקולוגית - נחל לכיש
סקירה אקולוגית
– נחל לכיש מקטע גשר עד הלום עד כביש 4
פרטים נוספים >>
 
סקר ירדן דרומי
פרטים נוספים >>
 
סקר אקולוגי קו מתח עליון ''חולה - חוות טורבינות רוח עמק הבכא''
פרטים נוספים >>
 
סקר מעברים פוטנציאליים לבעלי חיים לאורך הגדר המזרחית של רמת הנדיב
פרטים נוספים >>
 
שכונה N – מודיעין נספח אקולוגי
פרטים נוספים >>
 
תכנית מד/ 2020 - חוות דעת אקולוגית
פרטים נוספים >>
 
חיבור מערכת ההולכה הארצית לתחנות הסולאריות באשלים - סקירת ערכי טבע ונוף
פרטים נוספים >>
 
תחנת כח תרמו סולארית משאבי שדה- הכנת פרקי טבע, נוף ומורשת בתסקיר הסביבתי
פרטים נוספים >>
 
תיירות וחקלאות
מאמר בנושא הקשר בין חקלאות ותיירות (המאמר נכתב בשיתוף עם ד"ר יואב גל וד"ר אפרת הדס). המאמר פורסם בעיתון:
Current Issues in Tourism
Vol. 13, No. 3, May 2010, 279–295
פרטים נוספים >>
 
סקר יער שהם
במסגרת העבודה במכון דש"א בוצע הסקר ביער שהם - יער קהילתי
פרטים נוספים >>
 
סקר ציר הגבעות - הדום השומרון
ציר הגבעות– סקר משאבי טבע, נוף ומורשת האדם (יחידת הסקרים מכון דש"א (החברה להגנת הטבע)
פרטים נוספים >>
 
סקר יער אלעד
יער אלעד – יער קהילתי: סקר משאבי טבע, נוף ומורשת האדם במסגרת יחידת הסקרים של מכון דש"א, החברה להגנת הטבע
פרטים נוספים >>
 
סובב פלוגות
סקר טבע, נוף ומרושת האדם – סובב פלוגות (במסגרת יחידת הסקרים, מכון דש"א, החברה להגנת הטבע)
פרטים נוספים >>
 
סקירת ערכי טבע בין רמת חובב לאשלים
סקירת ערכי טבע למערכת הולכת גז בקו רמת חובב – אשלים
פרטים נוספים >>
 
תסקיר השפעה על הסביבה - תחנה סולארית
פרקי טבע, נוף ומורשת בתסקיר השפעה על הסביבה לתחנת כח סולארית במשאבי שדה
פרטים נוספים >>
 
1 2 3
< הבא
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה