פרסומים מקצועיים
סובב פלוגות

סקר סובב פלוגות תוכנן כסקר טבע, נוף ומורשת אדם אשר יאפשר לימוד מעמיק של אזור יערות קק"ל והשטחים הפתוחים הנושקים להם באזור יערות פלוגות, יער קרתיה ויער קוממיות.

גבול מזרחי: כביש 40.

גבול מערבי: קו אורך 169000 (מערבית לקיבוץ שדה יואב).

גבול צפוני: קו הגבול עובר מצפון לבסיס פלוגות וממשיך צפונית למושבים אלומה וקוממיות לאורך קו רוחב 619000. צפונית למושב יד נתן שובר קו הגבול דרומה לכיוון מצודת יואב.

גבול דרומי: קו הגבול הדרומי מתחיל דרומית ליער פלוגות ומקיף את הישוב שחר מדרום, את הישובים ניר ח"ן, נהורה ונגה מצפון עד לחיבורו עם הגבול המערבי בנ.צ. 169000/611000.

 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה