הדרכות והרצאות
מכתב המלצה 1 - הרצאות בלב השרון
מכתב המלצה 2- הדרכה בבית הספר השחר
   
 
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה