נזקי השריפה בכרמל לתשתיות
קיבוץ בית אורן
שרידי כבל חשמל
שרידי גדר מלון יערות הכרמל
שרידי עמוד תאורה בגדר מלון יערות הכרמל
 
קיבוץ בית אורן
שולי מלון יערות הכרמל
   
 
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה