העופות שהועברו לרמת הנדיב מהחי בר
נשרים בכלוב רמת הנדיב
עוזניית הנגב
עיט שמש
רחמים
 
עיטם לבן זנב
     
 
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה