דוכיפת
דוכיפת במעגן מיכאל
דוכיפת במעגן מיכאל
דוכיפת במעגן מיכאל
דוכיפת במעגן מיכאל
 
דוכיפת במעגן מיכאל
     
 
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה