פרסומים מקצועיים
סקר ציר הגבעות - הדום השומרון

סקר ציר הגבעות מתפרס על פני שטח של כ- 169,000 דונם. גבולותיו הם:

· במערב – בצורה כללית עובר קו הגבול בתפר שבין שיפולי גבעות הדום השומרון לבין אדמות הסחף של האזורים החקלאיים. בחלק הדרומי עובר קו הגבול לאורך כביש 444 עד לשהם. את שהם מקיף הגבול ממערב. לאחר מכן ממשיך קו הגבול צפונה ועובר מזרחית למושבים טירת יהודה וגבעת כח. משם ממשיך קו הגבול מזרחית למחלף נחשונים, מזרחית לקיבוץ עינת וחוצה את ראש העין מכיוון דרום לצפון. משם ממשיך קו הגבול לפאתים המערביים של כפר קאסם, כפר ברא וקיבוץ חורשים. את יער חורשים מקיף קו הגבול ממערב. משם עובר קו הגבול בין ירחיב לבין מתן.

· בדרום – כביש 443.

· במזרח – מכשול התפר בין נירית למחסום מודיעין על כביש 443.

· בצפון – מכשול התפר בין הישובים מתן לנירית.

 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה