פרסומים מקצועיים
סקר אקולוגי קו מתח עליון ''חולה - חוות טורבינות רוח עמק הבכא''
קישור לקובץ
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה