ציפורים
''הפלא השמיני''

נדידת הציפורים היא אחת מתופעות הטבע המופלאות. מדוע חלק מהציפורים נודד וחלק אינו נודד? לאן נודדות הציפורים? מי שיאנית העולם בנדידה? מה מקומה של ישראל במפת הנדידה? על נושאים אלו ואחרים יסופר בהרצאה.

 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה