ציפורים
''החכמים בעופות''
אמנם, לדורסי הלילה יש יחסי ציבור מעולים (סיפור פו הדב), אך כנראה שהאמת רחוקה מהמציאות. נציגי משפחת העורביים הם כנראה הציפורים החכמות על פני כדור הארץ. שלל של כישורים מרשימים מפגינים נציגי המשפחה (שימוש בכלים, זכרון ויזואלי ועוד) ההופכים אותם למשפחה מיוחדת. ההרצאה עוסקת בסיפורם המופלא של העורבים, בהשפעתם על המערכת האקולוגית בארץ (קצת פחות משמח..), עתידה של משפחה זו ועוד.
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה