ציפורים
עופות המים

מי הם עופות המים? האם הם קבוצה מדעית? האם "עופות מים" זו המצאה של הצפרים? לאילו סדרות משתייכים עופות המים? מהם התכונות של עופות המים? קרומי שחיה? בלוטת שומן? מדוע יש דייגים שאוהבים את עופות המים ואחרים לא? מה ניתן לעשות כנגד השקנאים הזללנים? על אלה ועוד יסופר בהרצאה.

 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה