לקוחות
רמת הנדיב
במסגרת ניטור הנעשה ברמת הנדיב, נעשה ניטור של שועלים ותנים (וכן מינים נוספים כדוגמת תחמסים, צבאים, דורסי לילה וכדומה) פעמים בחודש. פעם אחת בליל ירח ופעם אחת בלילה חשוך.
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה