לקוחות
סמינר הקיבוצים
במסגרת תוכניות הלימודים של הסטודנטים במסינר הקיבוצים במסלולים של כימיה וביולוגיה (תואר ראשון), חינוך סביבתי (תואר שני) וטיפול באמצעות בעלי חיים, מרצה ד"ר אדיב גל בקורסים הבאים: אקולוגיה א', אקולוגיה ב', הערכה אקולוגית של שטחים פתוחים, מערכות כדור הארץ, התנהגות בעלי חיים א', התנהגות בעלי חיים ב', זואולוגיה, גתיבת סמינריון. במקביך מנחה ד"ר גל סטודנטים לעבודות גמר.
עבודות גמר שנערכו בהנחית ד"ר אדייב גל:
מגוון מיני עופות לאורך גרדיינט עירוני - כפרי בתל אביב (2011). העבודה נעשתה על ידי ורד דנוך. העבודה נעשתה שביתוף ד"ר אילנה אבישר.
השפעות כבישים על בע"ח (בכתיבה). העבודה נעשת על ידי אינעאם זבידי. העבודה נעשת בסיוע רמת הנדיב.
השפעת תוכנית לימודים "באלונה אומרים קן לבזים האדומים ע"ש תרצה קרן" על היבטים קוגנטיביים, רגשיים והתנהגותיים בקרב תלמידי כיתות ה' בבי"ס תל"י אלונה (בכתיבה). העבודה נעשת על ידי דורית בדר. העבודה נעשת בשיתוף ד"ר מיכל קרן.
השוואת השפעות הפיתוח, עירוני או כפרי, על חברת הצמחים בשטחים פתוחים בשפלת יהודה, תוך התמקדמות באוכלוסית הצמחים הרודרליים בכתיבה. העבודה נעשת על ידי חגית ענתר. העבודה נעשת בשיתוף פעולה עם נאות קדומים.
מאפייני דייג בחכות בשמורת הבונים בכתיבה. העבודה נעשת על ידי נג'יב אלחג'. העבודה נעשת בשיתוף אוניברסיטת תל אביב.
פעילותם של יונקים גדולים ובינוניים בבתי גידול שונים ברמת הנדיב בכתיבה. העבודה נעשת על ידי נרמין ג'בארה. העבודה נעשת בסיוע רמת הנדיב.
פארק הירדון כמודל לתכנון פרקים עירוניים בכתיבה. העבודה נעשת על ידי רחלי שליט. הרעיון גובש בעזרתו של רן גולדבלט.

בחינת מידת ההצלחה של פרויקט "יער קהילתי זמר" מול המטרות שהוצבו על ידי היזמים: קק"ל, רשות מקומית וביה"ס המקומי בכתיבה. העבודה נעשת על ידי תרוות חרזאלה. העבודה נעשת בשיתוף ד"ר רינת ארבית - אלישיב ובסיוע קק"ל.


 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה