לקוחות
רשות ניקוז שורק - לכיש
במסגרת קול קורא של המשרד להגנת הסביבה עבור שיקום נחלים, סייעה חברת טנא לרשות ניקוז שורק - לכיש בהגשת הצעות לביצוע פרטקייטים אקולוגיים - סביבתיים - חברתיים בתחום האחרויות של רשות הניקוז. בקרוב יחל פרויקט אקולוגי ראשוני לשיקום חלק מתוואי ערוץ נל שורק באזור טל שחר בסיוע של חברת טנא.
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה