סרטוני עופות
בסוף הם נכנסים....
במהלך 2004 שופצו מספר גגות בבית ספר אלונה. כחלק מהנסיון לאפשר לבזים להמשיך לקנן, נעשו חורים מיוחדים ב'וטר 5 ס"מ בגגות החדשים. החורים נקדחו על ידי שלום טרם מנהל בית הספר. הכוונה היתה שהבזים יתפסו את חורי הקינון ויצלחו לקנן בארגזי רוח. עד שנת 2008 לא נתפסו החורים. אולם, במהלך שנת הקינון של 2008 נתפסו שני חורי קינון שנעשו במיוחד עבור הבזים. השנה, שנת 2009, נתפסו שלושה חורים. לצערנו אחד הקינונים בגג כנראה נטרף על ידי נחשים. מדוע על ידי נחשים? כי בתחילת העונה נצפו חמש ביצים וככל שהתקדמה העונה הביצים נעלמו. מה עלה בגורל הזוג אין לנו מידע. זאת ועוד, אחד החורים נעשה מעל תיבת קינון. הבזים לא התבלבלו ומשתמשים בתיבת קינון כמסלול נחיתה לפני כניסתם לחור.
לצפייה בזכר המאכיל בקן מעל התיבה לחצו כאן.
 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה