הבזים האדומים
אתרי הקינון של הבזים בבי''ס אלונה ב 2009


תיבת קינון ישנה הממוקמת מעל לכיתה ה'1 . תיבה זו נתפסת באופן סדיר על ידי הבזים האדומים כתשע שנים ברציפות.


תיבת קינון חדשה מעל לכיתה ה'2. התיבה ממוקמת במפנה הצפוני של הכיתה. תיבה זו נתפסת לסירוין על ידי הבזים ועל ידי יונים.

שלום, מנהל ביה"ס, קודח חורי קינון לבזים האדומים בשנת 2004 בגג חדש של ביה"ס. גג האסבסט הישן הוחלף ובמקומו נבנה גג זה. כחלק "מקבלת הפנים" לבזים בשנת 2004 הוכנו חורי הקינון. רק ב 2008 נתפסו חורי הקינון הללו על ידי הבזים. גם בשנת 2009 נתפס הקן.

מתחת לחורי הקינון הוצבו גם תיבות קינון. כפי שניתן לראות הבזים נעזרו בתיבת הקינון כדרגש בדרך לכניסה לחורי הקינון אותם קדח שלום.חור קינון נוסף בגג בניין המנהלה של ביה"ס. גם חור זה נקדח בשנת 2004 ורק בשנת 2008 נתפס לראשונה. גם השנה, 2009, נתפס החור על ידי בזים.


קינון של בזים אדומים בארגז הרוח בפינת חדר המנהלה. קן זה נתפס מזה מספר שנים ברציפות על ידי הבזים.

 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה