הבזים האדומים
באלונה אומרים קן לבזים האדומים ע''ש תרצה קרן ז''ל

בבית ספרנו מתקיים בהצלחה זו השנה השתיים עשרה פרויקט ייחודי לשמירת הבז האדום. לוקחים בו חלק ילדי כיתה ה' וכלל הקהילה במושבי "אלונה", משרד החינוך והחברה להגנת הטבע.

בשנת הלימודים תשס"ה שונה שמו של הפרויקט ל"באלונה אומרים קן לבזים האדומים ע"ש תרצה קרן". הפרויקט נקרא על שמה של תרצה קרן ז"ל אשר היתה מיוזמי הפרויקט והובילה אותו בגאון, במסירות ובהצלחה רבה עד שבחורף 2005 הלכה לעולמה לאחר מחלה קשה.

הרעיון לשלב את ילדי ביה"ס היסודי בפרויקט להצלת אוכלוסיית בעל חיים, הוא שיש לחנך את הדורות הבאים לשמירת טבע על מנת ליצור רצף בהתייחסות החיובית לאורך השנים. כמו כן, חווים הילדים חוויה ייחודית ועמוקה של עשייה ערכית ביותר למען שמירת הטבע.

הבז האדום הוא דורס קטן וצבעוני המצוי בסכנת הכחדה עולמית. בעבר קיננו בישראל אלפי זוגות של בזים אדומים, בשנות החמישים הם נפגעו קשה מהרעלות וכיום מונה האוכלוסייה כ- 600 זוגות בלבד! מתוכם 100 ב"אלונה".

מפאת "מצבו הקשה" של הבז האדום התגייסו תושבי וילדי "אלונה" למבצע להצלה ושמירת אוכלוסיית הבז האדום. לפרוייקט הוכנה חולצה מיוחדת עם ציור הבז האדום בנוף "אלונה", המשמשת כחולצת תלבושת של ביה"ס ופוסטר זהה המחולק לילדי הפרויקט.

חוט השני של פרויקט הבז האדום הוא המעגליות בטבע. בתחילה לומדים התלמידים על מגוון רחב של נושאים שונים בתחום האקולוגיה תוך מתן דגש על מערכת יחסי הגומלין בין הגורמים הא-ביוטים לגורמים הביוטים ובין הגורמים הביוטים לגורמים ביוטים. תשומת לב ניתנת להשפעתו של האדם על כל מערכות יחסי הגומלין הללו. במסגרת השיעורים לומדים התלמידים על המגוון הביולוגי וחשיבותו, על מארג המזון, על סיסטמטיקה וארגון האורגניזמים השונים בטבע. במשך השנה לומדים הילדים על עופות בכלל, דורסים בפרט ומתמקדים בבז האדום כדוגמה להשפעתו של האדם על הסביבה. כדוגמה להשפעת האדם על המגוון הביולוגי בכלל ועל הבז האדום בפרט, בונים הילדים תיבות קינון כחלופה למקומות הקינון המסורתיים שהם פתחים בגגות רעפים ועץ שהולכים ונעלמים. הילדים עורכים סקר של מקומות הקינון בין כל בתי התושבים ב"אלונה" ומסבירים את חשיבות הנושא והצורך בשיתוף פעולה של התושבים בתליית התיבות ושימור אתרי הקינון בגגות.

עם הגעתו של הבז האדום לעונת הקינון בישראל לומדים הילדים לנהל תצפית מסודרת ולזהות את הבז בעזרת משקפות בשטח. לעבד את נתוני התצפיות בטבלאות ממוחשבות וגרפים. לאורך כל עונת הקינון שנמשכת מאמצע פברואר ועד תחילת יולי, יוצאים הילדים לתצפיות, אוספים נתונים, ומעבדים אותם. כמו כן הם מסמנים על גבי מפות הישובים את הקינונים לסוגיהם. במשולב ממשיכים הילדים להעמיק את היכרותם עם עולם הציפורים דרך נושאים שונים כגון: קינון ודגירה, נדידה וכו'.

בעתיד אנו שואפים לשלב גם את הבוגרים והנוער ב"אלונה" להמשך פעילות בנושאי צפרות, דבר שנוצר לו דרישה בעקבות הפרויקט. להקים בפינת החי של ביה"ס כלוב מיוחד לגוזלי הבז האדום שנפלו מגגות ושללא עזרתנו יטרפו. לטפל בהם, להאכילם ולשחררם לחופשי בסוף העונה. כמו כן ברצוננו להגיע למצב שבו רוב אוכלוסיית הבז האדום תכיר בתיבות הקינון אתר חילופי לגגות הישנים שהולכים ונעלמים.

רותי ואדיב – מרכזי הפרויקט


 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה