איכות סביבה
''הסם הלבן''

מי אשם במשבר המים בארצנו? האם ניתן היה למנוע את משבר המים? אז מה יהיה עם משק המים בארץ? האם הכנרת נעלמת? מה זה הקו האדום? מה זה הקו השחור? למה לא מקימים מפעלי התפלה למים? כדאי לייבא מים מטורקיה? כיצד ניתן לפתור את משבר המים? על שאלות אלו ואחרות ינתן מענה בהרצאה.

 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה