איכות סביבה
''הבית הירוק''

האדריכלים והבנאים העתיקים ידוע את תורת הבניה הירוקה. תורה אשר מאפשרת את התאמת מבנה המגורים של האדם לסיבתו. אז מה השתנה במאות האחרונות? מדוע אין אנו בונים את ביתנו תוך התחשבות בתנאי האקלים ותנאי הסביבה? מהי המגמה כיום בבניית בתים?

 

 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה