איכות סביבה
''החיים בזבל''

העולם המודרני יוצר כמויות אשפה בלתי נדלות אשר מביאות את כדור הארץ על סף משבר פסולת חומר. מדוע בישראל הבעיה קשה שבעתיים? מהו חוק הפיקדון ומדוע אין הוא מיושם בארץ? על נושאים אלו ואחרים יסופר בהרצאה.

 

 
 

יעוץ סביבתי | טנא - טבע, נוף, אקולוגיה